Με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», το Υπουργείο Εσωτερικών παρεμβαίνει στο θέμα των αδέσποτων. Συγκεκριμένα ενισχύει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε […]

www.ertnews.grΠηγή ert.gr