Από τις 05:00 π.μ. της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου έως τις 05:00 π.μ. της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου δεν θα δημοσιεύονται ειδήσεις, πέραν εκείνων που θα σχετίζονται με τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων.