Απόσυρση της τροπολογίας που συνθλίβει μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ζητά το σωματείο κινητικά αναπήρων μαγνησίας «Iππόκαμπoς» στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα του συλλόγου αποφοίτων τμημάτων ειδικής αγωγής