Σύγχυση επικρατεί μεταξύ των πολιτών που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που υποχρέωσε τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας να προχωρήσει σε διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν παροχής φαρμάκων.