ESOF 2018: Προκλήσεις και προτάσεις για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα πίσω από τις ΗΠΑ στον χώρο της καινοτομίας, ενώ άλλες χώρες, κυρίως ασιατικές, σημειώνουν ταχεία πρόοδο. Σε μια προσπάθεια να καταστήσει την Ευρώπη σημαντικό παράγοντα στην καινοτομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα το φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους 100 δισ. ευρώ Horizon Europe για το 2021-2027. Το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει καινούργια και περισσότερη γνώση και τεχνολογίες, προάγοντας την επιστημονική αριστεία και να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σε ένα από τα πάνελ της πέμπτης ημέρας του Euroscience Open Forum (ESOF), η Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Frederique Vidal και εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Συμβουλιο Έρευνας, την Airbus, την L’Oreal, την Suez και τη Sanofi. Οι ομιλητές συζήτησαν για τον ρόλο και τη συμβολή των μεγάλων επιχειρήσεων και των startup στον τομέα της καινοτομίας και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον χώρο αυτό. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός δήλωσε πως η Γαλλία είναι μια χώρα όπου ευνοείται η έρευνα και που αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω του προγράμματος Horizon Europe. Όσον αφορά τις πολιτικές για την καινοτομία, υπογράμμισε ότι η ανοιχτή επιστήμη και οι μηχανισμοί της καινοτομίας αποτελούν το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης.

Όσον αφορά το αυξανόμενο χάσμα της χρηματοδότησης της έρευνας μεταξύ της Ευρώπης και χωρών όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Jean-Pierre Bourguignon τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός διεθνούς παρατηρητηρίου όπου όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στις χώρες. Αναφορικά με την καινοτομία, η Grazia Vittadini, CTO της Airbus, επεσήμανε ότι «δεν πρόκειται απαραίτητα για εφεύρεση και θα πρέπει να μπορούμε να μετατρέψουμε τις νέες ιδέες σε πρόσθετες αξίες για τους καταναλωτές μας».

Τα ερευνητικά κέντρα καινοτομίας θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε πανεπιστήμια, προκειμένου να μοιράζονται πληροφορίες και να καινοτομούν, δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής της Suez, Xavier Litrico και υπογράμμισε ότι η καινοτομία είναι θέμα νοοτροπίας. Ο Jean-Michel Sturla TOD της έρευνας και της καινοτομίας στην L’Oreal δήλωσε ότι «ανταγωνιζόμαστε εταιρίες που συλλέγουν εκατομμύρια δεδομένα καθημερινά και θα πρέπει να συνδυάσουμε περισσότερα μαθηματικά σχήματα με ανατροφοδοτήσεις απόδοσης που θα μας παρέχουν οι καταναλωτές μας».

Η διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) θα πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του λυκείου, καθώς ο ανεπαρκής αριθμός φοιτητών αποτελεί ένα από τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσει η Ευρώπη προκειμένου να γίνει ένας μεγαλύτερος παίκτης στην παγκόσμια αγορά. Πρόκειται για μια από τις προτάσεις που συζητήθηκαν στο πλαίσιο ενός άλλου πάνελ με θέμα τους τρόπους με τους οποίους το ΑΙ μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα στον χώρο της επιστήμης. Σύμφωνα με την Lynda Hardman από το Centrum Wiskunde & Informatica που εδρεύει στο Άμστερνταμ, το ισχυρό σημείο της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι αυτό που είναι γνωστό ως «επεξηγηματικό AI», πράγμα που σημαίνει ότι οι ενέργειές του μπορούν εύκολα να κατανοηθούν από τον άνθρωπο.

Το ESOF 2018 τελειώνει αύριο,  Σάββατο 14 Ιουλίου.

 

www.ert.gr

Πηγή ert.gr