Τη δυνατότητα απασχόλησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Μαγνησίας αποκτούν άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οι νέες θέσεις εργασίας πρόκειται να προκύψουν από το πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε απασχόληση, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά από το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος με ωφελούμενους 10.000 συνολικά ανέργους σε όλη την Ελλάδα. Πάντως ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας εξέφρασε σημαντικές επιφυλάξεις για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Λαμπράκης
Κάμερα: Λουκιανός Λάκης
www.trttv.gr