Εγγυημένη πρόταση σπουδών

Την πρότασή του για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, παρουσίασε και στη Λάρισα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που βάσει και των πλούσιων γνωστικών του αντικειμένων, αποτελεί μια εγγυημένη εναλλακτική πρόταση για κάθε ενδιαφερόμενο.