Συνεχίζοντας τις χρήσιμες παρεμβάσεις στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας και όχι μόνο, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε δύο ακόμη συμβάσεις έργων, ύψους 220.000 ευρώ.