Για ασκήσεις επί χάρτου, που δεν πρόκειται να φέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, κάνουν λόγο οι ασφαλιστικοί πράκτορες, σχολιάζοντας τα νέα σχέδια της κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.