Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας αντιδρά στον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης να συγχωνευθούν τα επιμελητήρια των νομών σε ένα, με έδρα τις κατά τόπους περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση η Μαγνήσια θα χάσει το δικό της επιμελητήριο, ενώ ουδείς γνωρίζει προς το παρόν πότε και υπό ποιες συνθήκες θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων του θεσμού.
Ρεπορτάζ: Γιώργος Λαμπράκης
Κάμερα: Λουκιανός Λάκης
www.trttv.gr