Στη ρύθμιση των 100 δόσεων που ανοίγει ξανά με απόφαση του ΟΑΕΕ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών του Νομού Μαγνησίας, επισημαίνοντας την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος.