Βόλος Αδυναμία πληρωμής τελών από τους μισούς καταστηματάρχες 160916

Οι μισοί σχεδόν ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προσήλθαν στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Βόλου για την ένταξή τους στη ρύθμιση των δόσεων για την ανανέωση των αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, μετά την παρέλευση και της ημερομηνίας της δεύτερης παράτασης που είχε χορηγηθεί σχετικά μέχρι τις 31 Αυγούστου. Να αναφερθεί ότι αρχικά είχαν προσέλθει για ένταξη στη ρύθμιση 98 από τους συνολικά 210 καταστηματάρχες, ενώ άλλοι 20 προσήλθαν μέχρι τη λήξη της δεύτερης παράτασης.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Λαμπράκης