Φορολογικός έλεγχος από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Για το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής παρακολούθησης των φορολογουμένων μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε από την TRT ο εκπρόσωπος τύπου των οικονομολόγων του νομού Μαγνησίας.