Ποσό ύψους , 18.320.853,42 ευρώ που αφορά στο αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2021,  θα καταβληθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου. Δικαιούχοι είναι  57.573 εργατοτεχνίτες οικοδόμοι ποσό ύψους. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του ασφαλισμένου.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί->Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης .

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr