Στρασβούργο – Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της ΕΚΤ σχετικά με την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, ακολουθούμενη από συζήτηση με μέλη της επιτροπής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής θα παρουσιάσει την Τετάρτη στην επιτροπή ο Fabio Panetta, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ και πρόεδρος της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου του Ευρωσυστήματος για το ψηφιακό νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας

Η δημόσια διαβούλευση ακολουθεί τη δημοσίευση της έκθεσης της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ τον Οκτώβριο του 2020, η οποία εξέτασε την έκδοση ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας – το ψηφιακό ευρώ – από την προοπτική του Ευρωσυστήματος, δηλαδή της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ Κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμα.

Ένα τέτοιο ψηφιακό ευρώ θα ήταν μια ευθύνη της κεντρικής τράπεζας που προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή για χρήση από πολίτες και επιχειρήσεις για τις λιανικές πληρωμές τους. Θα συμπληρώσει την τρέχουσα προσφορά μετρητών και χονδρικών καταθέσεων κεντρικής τράπεζας.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr