Το καθεστώς εργασίας τεσσάρων ημερών την εβδομάδα, φαινόμενο που ευδοκιμεί στην Ευρώπη, φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις γύρω του, με την Πέμπτη να μετασχηματίζεται σε νέα Παρασκευή. Ήδη η Βρετανία ξεκίνησε να δοκιμάζει το εν λόγω μοντέλο από τον Ιούνιο, με χρονικό περιοθώριο εφορμογής τους έξι μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απολαβές τοων εργαζόμενων θα παραμείνουν ίδιες, ενώ εκείνοι από την δική τους πλευρά θα διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Το μέτρο εφαρμόζεται επίσης σε Γερμανία και Βέλγιο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε στο Ertnews η κ. Ματίνα Τριανταφύλλη, δικηγόρος και εργατολόγος.

Τετραήμερη εργασία: Το πείραμα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κ. Τριανταφύλλη, το μοντέλο που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βρετανία αφορά την τετραήμερη απασχόληση υπό φυσιολογικές συνθήκες ωραρίου, μιλώντας με όρους Ελλάδος, τέσσερις ημέρες δουλειάς από οκτώ ώρες την καθεμία. Το μοντέο αυτό δοκιμάζει η Βρετανία αλλά και πολλές άλλες χώρες, όπως η Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία. Ζητούμενο της τετραήμερης εργασίας έιναι να αποδειχθεί ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζόμενων.

Στη Βρετανία, το μοντέλο αυτό φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα. «Σε 70 εταιρείες που έχουν 3.300 εργαζόμενους, αποδεικνύεται ότι αποδίσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα εργοδότες και εργαζόμενοι να είναι εξίσου εευχαριστημένοι», τονίζει η κ. Τριανταφύλλη.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Χρειάζεται να διευκρυνιστεί πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Σύμφωνα με τον νόμο 4808 του 2021, που αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, «μιλάμε αφενός για τετραήμερη εργασία, αφετέρου για υποχρεωτικά 40 ώρες δουλειάς μέσα σε αυτές τις μέρες, οπότε αυτομάτως πηγαίνουν μέχρι και δέκα ώρες οι ώρες εργασίας σε μία ημέρα, χωρίς αλλαγές στη σύμβαση».

Αυτό το μοντέλο, επισημαίνει η δικηγόρος, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτύχει σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους κλάδους, διότι κάποιες πρέπει να εξυπηρετούν και την πέμπτη ημέρα πελάτες. Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, η τετραήμερη εργασία αν και δοκιμάστηκε, εγκαταλείφθηκε από πολλές επιχειρήσεις που βασίζονται στην εξυπηρέτηση πελατών.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr