Όποιος βρίσκει φίλο βρίσκει θησαυρό. Ένα ρητό που αποτελεί αδιαμφισβήτητη αλήθεια.Πηγή:bovary.gr