Βρυξέλλες, Ανταπόκριση: Γιώργος Συριόπουλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε προχρηματοδότηση προς την Ελλάδα, ήτοι το 13% των δανείων και επιχορηγήσεων που διατίθενται στη χώρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έλαβαν προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.  Αυτή η προχρηματοδότηση θα συμβάλει στην επιτάχυνση της εφαρμογής των βασικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ελλάδας.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση η Επιτροπή θα εγκρίνει τις πληρωμές με βάση την πραγματοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του σχεδίου της, η χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 30,5 δισ. Ευρώ (17,8 δισ. Ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. Ευρώ υπό μορφή δανείων).

Η σημερινή πληρωμή ακολουθεί τις πρώτες επιτυχημένες πράξεις δανεισμού που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμα χρεωστικά μέσα από την ΕΕ., προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πρώτες πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί υπέρ των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι, το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο τόνωσης ύψους περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές, που προορίζεται να υποστηρίξει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη μέλη.  723,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF).

Όπως αναφέρει η Επιτροπή «Το ελληνικό σχέδιο εντάσσεται σε μια πρωτοφανή ανταπόκριση της ΕΕ για να βγει πιο δυνατή από την κρίση του COVID-19, προωθώντας οικολογικές και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή των κοινωνιών μας».

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr