​​Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με κανονισμό για τον νέο οργανισμό ασύλου της ΕΕ κατέληξαν σήμερα η προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κανονισμός προβλέπει την ίδρυση νέου οργανισμού ασύλου της ΕΕ που στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής ασύλου εντός της ΕΕ, μετατρέποντας την τρέχουσα ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο την γνωστή EASO, σε έναν πλήρως λειτουργικό οργανισμό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, παρέχοντας ενισχυμένη επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ο νέος οργανισμός ασύλου της ΕΕ θα παράσχει απτή, πρακτική υποστήριξη στην επεξεργασία των αιτούντων άσυλο σε εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ανάγκη» τόνισε εκ μέρος της Προεδρίας του Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας Εντουάρντο Καπρίτα.

Η Βουλγάρα εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έλενα Γιόντσεβα χαρακτήρισε ιστορική την σημερινή μέρα για την πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Όχι μόνο θα έχουμε έναν πραγματικά αυτόνομο Οργανισμό για το Άσυλο στην ΕΕ, αλλά αποδείξαμε επίσης ότι είναι δυνατή η μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Ο νέος Οργανισμός αποτελεί το πρώτο δομικό στοιχείο για ένα νέο Σύστημα που θα βασίζεται σε ουσιαστική αλληλεγγύη, αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και ισχυρότερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.»

Ο κανονισμός της ΕΕ για τον νέο οργανισμό ασύλου ενισχύει την τρέχουσα εντολή της EASO και διευκολύνει την ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων σε κράτη μέλη που έχουν ζητήσει επιχειρησιακή υποστήριξη. Η νέα νομοθεσία αυξάνει την υποστήριξη του οργανισμού στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, συμβάλλοντας επίσης στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και της συνολικής εξωτερικής διάστασης της ΕΕ.

Με βάση την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για το Άσυλο, ο νέος οργανισμός θα έχει ενισχυμένη εντολή που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα τους συστήματος ασύλου μέσω μεγαλύτερης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της ετοιμότητας, της ανάλυσης πληροφοριών και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Κατόπιν απαίτησης των ευρωβουλευτών, ο Οργανισμός θα διαθέτει Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητές του θα αποσκοπούν στη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, αλλά και ευρύτερα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τον νέο μηχανισμό καταγγελιών.

Ο νέος Οργανισμός θα συγκροτήσει ομάδα 500 εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα μπορούν να τοποθετούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών σε ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, και θα παρέχουν επιτόπου τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή.

Παράλληλα προσδιορίζεται μέσω του νέου οργανισμού καλύτερη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών για την εξασφάλιση πιο συνεκτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εκδίδει επίσης συστάσεις με μέτρα βοήθειας και θα συνδράμει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων σε χώρες εκτός ΕΕ για τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και υποστήριξη προγραμμάτων επανεγκατάστασης ΕΕ και κρατών μελών, με βάση την υφιστάμενη συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα γίνει ο Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο και θα μπορεί να ενεργήσει βάσει της νέας εντολής του.

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr