Τα παιδιά που βρίσκονται και ζουν σε εμπόλεμες καταστάσεις, όπως ασυνόδευτα και εξαφανισμένα παιδιά, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης, τόνισε σήμερα η Επιτροπή Λανσαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την προστασία των παιδιών από σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση που προκύπτει από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή σημειώνει «τον αυξανόμενο αριθμό παιδιών προσφύγων, μεταναστών και εσωτερικά εκτοπισμένων» και αναγνώρισε την «επείγουσα ανάγκη για την δημιουργία ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων». Καλεί μάλιστα τα κράτη μέλη να «υποστηρίξουν τα δικαιώματα και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ανά πάσα στιγμή» και απαιτείται για αυτό τα κράτη να «λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου έκθεσης σε σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μεταναστών και προσφύγων».

Οι χώρες μέλη του συμβουλίου καλούνται επίσης να συνεργαστούν με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη και πέραν αυτής για να αποτρέψουν την έκθεση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στους κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης, να παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια σε παιδιά θύματα σωματικής και ψυχοκοινωνικής ανάκαμψης αλλά και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας των θυτών.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr