Στις Βρυξέλλες ο Ν. Παναγιωτόπουλος για την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος όπου συμμετείχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε θέματα όπως ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, τα 13 νέα Προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) και οι κοινές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΝΑΤΟ.

Για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας στην παρέμβασή του επισήμανε την ελληνική θέση, ότι «η οποιαδήποτε ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές του ‘μη αποκλεισμού’, δηλαδή της συμμετοχής όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε. στις επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και της αυτονομίας του κάθε Οργανισμού στη λήψη αποφάσεων».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας EDA, καθώς και η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία, η PESCO, απασχόλησαν τις εργασίες της πρώτης Συνόδου Εργασίας. Για την ελληνική πλευρά αποτελεί μείζον ζήτημα ο καθορισμός προϋποθέσεων για τη συμμετοχή τρίτων κρατών ή των εταιριών τους σε προγράμματα PESCO. Αυτή η θέση της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, έρχεται να διασφαλίσει τον αποφασιστικό ρόλο του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον Ν. Παναγιωτόπουλο, «στα προγράμματα θα μπορούσαν να συμμετέχουν τρίτοι, εφ’ όσον η συμμετοχή τους δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα Ασφαλείας και Άμυνας της Ε.Ε. και των κρατών – μελών της. Περιμένουμε την τελική πρόταση, την οποία συμφωνήσαμε να συνδιαμορφώσουμε».

«Θεωρώ – τόνισε αργότερα στη δήλωση του – ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός Άμυνας αποτελεί το βασικό θεσμικό φορέα, από τον οποίο θα περάσουν και θα εγκριθούν μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην ανάταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και ερευνητικές συνέργειες, τόσο με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα μπορούσα να αναφέρω για παράδειγμα την προοπτική ανάπτυξης ελληνικού Μη Επανδρωμένου Οχήματος (UAV)».

Για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατά τη σύνοδο «υπογραμμίσαμε την αυξημένη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στη συνδρομή των αποστολών της Ε.Ε. και την προσήλωσή μας στους υφιστάμενους κανόνες και τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου».

Όσον αφορά στην πιλοτική πρωτοβουλία Συντονισμένης Θαλάσσιας Παρουσίας της Ένωσης, «θεωρούμε ότι η ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις περιοχές ενδιαφέροντος για επέκταση της πρωτοβουλίας μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης της» κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών αναμένεται να συζητηθούν εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Σχετικές ειδήσεις: Φ. Μογκερίνι: Η συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ δεν ήταν ποτέ τόσο θετική

www.ert.grΠηγή ert.gr