ΣΕΒ: Πρωτοβουλία για προσέγγιση της βιομηχανίας με νεοφυείς επιχειρήσεις – ερευνητική κοινότητα

Την πρωτοβουλία Innovation Ready με στόχο τη μετάβαση από την καινοτομία σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας ανακοίνωσε ο ΣΕΒ.

Η δράση ξεκίνησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 με την πρώτη κλειστή διαδικτυακή συνάντηση δικτύωσης με θέμα: «Βιοϊατρικές τεχνολογίες του αύριο σήμερα». Εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας και επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας ενημερώθηκαν σχετικά με ισχυρές πατέντες και ώριμες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιοϊατρικής, ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες και να αξιοποιηθούν εμπορικά τεχνολογίες που αναζητούν τρόπους εισόδου στην αγορά.

Ειδικότερα, 11 εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από funds, παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα τους σε 40 σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου φαρμάκου και υγείας. Εξήγησαν τις συνεργασίες που αναζητούν από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Οι εταιρείες που παρουσιάστηκαν είναι οι Advantis, Athroa/Aimbrain,EnzyQuest, Athroa/Gistec, K-Invent, LANGaware, Nanoplasmas, Athroa/Photostick, Purposeful, Qcell, Tendertec.

Ο ΣΕΒ προγραμματίζει μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων δικτύωσης για τεχνολογίες και λύσεις Industry 4.0, τεχνολογίες αγροτοδιατροφικού τομέα, κυκλική οικονομία και ενέργεια κι άλλες.

www.ert.grΠηγή ert.gr