Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,739 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,739 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,179 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 1,56 δις. ευρώ έναντι του στόχου. 

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οποία το δεκάμηνο παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 906 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 689 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

Φόροι ύψους 41,2 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν στο συγκεκριμένο δεκάμηνο, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να εισπραχθούν φόροι 10 δισ.

 • Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,301 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 95 εκατ. ευρώ ή 0,2 % έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 •  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 4,2%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,7%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 78 εκατ. ευρώ ή 4,8%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 43 εκατ. ευρώ ή 10,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,6%,
 •  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 0,2%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
 • Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
 •  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,2%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Οκτώβριο 2019, είναι οι κάτωθι:

 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 65 εκατ. ευρώ,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 10 εκατ. ευρώ, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 22 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 43 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Οκτώβριο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 10 εκατ. ευρώ,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 26 εκατ. ευρώ,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ,
 • Μεταβιβάσεις κατά 14 εκατ. ευρώ,
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 ανήλθαν στα 42,462 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,499 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

 •  η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 811 εκατ. ευρώ,
 • οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 245 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές και
 • οι μειωμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής κυβέρνησης κατά 149 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 827 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις προς τους ΟΤΑ κατά 579 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,818 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 521 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω:

 •  της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 268 εκατ. ευρώ και
 •  των μειωμένων μεταβιβάσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 149 εκατ. ευρώ.

Ρεπορτάζ:Θάνος Τσίρος
Πηγή:ΕΡΤ

www.ert.grΠηγή: ert.gr