Έως και τις 12 Μαΐου 2022 παρατείνεται, για τις επιχειρήσεις, η δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1103/12.3.2021) η κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας με την οποία αντικαθίσταται, αντίστοιχη, παλαιότερη απόφαση σχετικά τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού, προκειμένου να παρακολουθείται από τα αρμόδια όργανα η επάρκειά τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών στα εν λόγω προϊόντα.

Σύμφωνα με την απόφαση «η ισχύς της υπ’ αρ. 53571/12-05-2021(Β’ 1900) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας παρατείνεται από τη λήξη της τελευταίας παράτασής της με την υπ’ αρ. 2235/11.01.2022 (Β’ 42) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, έως και τις 12 Μαΐου 2022».

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr