Παράταση για τις αιτήσεις στη δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» έως τις 23 Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη δράση «Κέντρα Ικανοτήτων», μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται στις ιστοσελίδες:

-της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ agonistikotita.gr

-της ΓΓΕΤ και

-του ΕΣΠΑ

www.ert.grΠηγή: ert.gr