Παραταση για τα τέλη κυκλοφορίας δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Οπως ανακοινώθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων, παρατείνει μέχρι τη Δευτέρα 1/3/2021 την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.

Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχόν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ρεπορτάζ Θ. Τσίρος

www.ert.grΠηγή: ert.gr