Οι προτάσεις του ΣΕΒ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων (video)

Στοχευμένες δράσεις για να για να περάσουμε από το brain drain, την αιμορραγία του επιστημονικού προσωπικού στο brain regain,την επιστροφή τους στη χώρα,προτείνει ο ΣΕΒ .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ, από το 2008 έως το 2017 έφυγαν από τη χώρα περισσότεροι από 467.000 Έλληνες υψηλών προσόντων, προς αναζήτηση καλύτερης εργασιακής προοπτικής.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 4,6% του πληθυσμού της χώρας. Οι μισοί εξ αυτών, (51,4%) ήταν μεταξύ 25-44 ετών, δηλαδή προέρχονταν από έναν ιδιαίτερα παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας.

Οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στη Γερμανία. Ακολουθεί η Βρετανία, ενώ από τις υπερπόντιες χώρες, προορισμός αποτέλεσε και η Αυστραλία.

Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το brain drain δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. «Αντανακλά και τις ευρύτερες παραγωγικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, που δυσκολεύουν τη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Σε αυτές, προστίθενται παράγοντες όπως η έλλειψη αξιοκρατίας, η διαφθορά, οι χαμηλής ποιότητας κοινωνικές παροχές και το κακό εργασιακό περιβάλλον σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις», τονίζεται σε σχετική έρευνα.

Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο Σύνδεσμος είναι αφενός η αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και αφετέρου:

1. Δράσεις για την παρακίνηση επιστροφής Ελλήνων υψηλών προσόντων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

2. Δράσεις για την ανάσχεση των μαζικών εκροών του ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.

3. Οριζόντιες δράσεις για τη διακράτηση όσο και την παρακίνηση επιστροφής με προτεραιότητα, την άρση της υπερφορολόγησης της παραγωγικής εργασίας και την μείωση του υψηλού μη μισθολογικού κόστους αυτής.

4. Δράσεις διασύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα.

5. Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση του brain drain.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.grΠηγή ert.gr