Οι πέντε πυλώνες ανάπτυξης στην μετά κορονοϊού εποχή – Τα μέτρα ενίσχυσης για κάθε κλάδο

Σε πέντε πυλώνες οικονομικής δραστηριότητας θα στηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, όπως τουλάχιστον περιγράφεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης που παρουσιάστηκε χθες.

Αυτοί είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η μεταποίηση, ο αγροτικός τομέας και οι υποδομές και βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Στην σχετική έκθεση αναφέρεται ότι μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των βασικών οικονομικών τομέων, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, καθώς και η βελτίωση των εθνικών μεταφορών και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιδιώξεις των επενδύσεων

Βασική επιδίωξη των επενδύσεων θα είναι, εκτός από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στους προαναφερθέντες τομείς, που είναι και το βασικό ζητούμενο, να συνδέσει τα σημαντικά οικονομικά κέντρα και αντιμετωπιστούν οι γεωγραφικές και περιφερειακές ανισότητες.

click4more: FF Group: Οι επενδύσεις και τα σχέδια, μετά την αποχώρηση της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας όπως του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγροδιατροφής και της μεταποίησης.

Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε έργα υποδομών που σχετίζονται με το σύστημα μεταφορών της χώρας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Τα προτεινόμενα μέτρα για κάθε τομέα

Τα προτεινόμενα μέτρα σε κάθε τομέα που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι τα εξής:

  • Στον πολιτισμό, προωθείται μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των φορολογικών και εργασιακών πρακτικών για τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Είναι σημαντικό ο πολιτισμός να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός της οικονομικής και της στρατηγικής ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες απαιτούν επίσης επενδύσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα.
  • Επιπλέον, προωθούνται δράσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής μέσω της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό και τον «ασημένιο» τουρισμό. Με σκοπό τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού χαρτοφυλακίου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των εσόδων γίνεται επίσης μια συστηματική προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο ορεινός, ο θρησκευτικός και ο θαλάσσιος τουρισμός και ενισχύονται οι δράσεις για προσβάσιμες υποδομές.
  • Στην αγροδιατροφή προωθούνται δράσεις σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής που αυξάνουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Επιπλέον, προωθούνται δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ενισχύεται ο προσανατολισμός στην αγορά καθώς και η ικανότητά διείσδυσης στις διεθνείς αγορές με σκοπό τον οικονομικό μετασχηματισμό του τομέα. Βασικό στοιχείο των επενδύσεων είναι η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών. Οι προτεινόμενες επενδύσεις μειώνουν τις επιπτώσεις του κλάδου στο κλίμα και προωθούν την έρευνα και την καινοτομία.
  • Στη μεταποίηση, προωθείται η επιτάχυνση του προγράμματος μετασχηματισμού «Βιομηχανία 4.0» και ο τομέας της έξυπνης και πράσινης παραγωγής στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.
  • Στις υποδομές προωθούνται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι έξυπνες υποδομές με σκοπό την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων συστημάτων υποδομής και μεταφορών.

To άρθρο Οι πέντε πυλώνες ανάπτυξης στην μετά κορονοϊού εποχή – Τα μέτρα ενίσχυσης για κάθε κλάδο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .Πηγή:newsit.gr