«Οι επιβατικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» — Οδηγός για τον επαγγελματία & τον πολίτη

Η έκδοση «Οι επιβατικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του δημοσιογράφου, Βασίλη Σιάσσου, συμπυκνώνει τη βασική νομοθεσία των Ταξί και των Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων με Οδηγό στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συγγραφέας βασίστηκε κυρίως στη μελέτη της Κομισιόν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατικών μεταφορών, που ολοκληρώθηκε το 2016. Κάποια από αυτά τα νομοθετήματα ίσως δεν ισχύουν σήμερα, ωστόσο είναι ενδεικτικά της φιλοσοφίας που διέπει τους  νομοθέτες — αλλά και της παντελούς έλλειψης πρόβλεψης για τις διαμεσολαβητικές εταιρίες που είχαν ήδη ξεκινήσει να μπαίνουν στις μεγάλες αγορές του Ταξί.

Κίνητρο του συγγραφέα αποτέλεσαν οι ραγδαίες εξελίξεις της ψηφιακής επανάστασης που επέφεραν τα νέα πολυεθνικά επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα των επιβατικών μεταφορών, όπως η Uber,  τις περισσότερες φορές καταπατώντας τους ισχύοντες κανονισμούς, προκαλώντας μάλιστα δυσμενείς συνέπειες στον κλάδο των Ταξί.

Κάτω από την προστατευτική ομπρέλα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι ψηφιακές πλατφόρμες on line παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων εκμεταλλεύτηκαν τα νομοθετικά κενά και την αδράνεια των περισσοτέρων κυβερνήσεων και «εισέβαλαν» στον τομέα των μεταφορών, αλλοιώνοντας τα χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής αγοράς.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται επιστημονικά άρθρα και μελέτες για την συνύπαρξη των νέων τεχνολογιών και της παραδοσιακής βιομηχανίας Ταξί, που βοηθούν στην κατανόηση της κοινής οικονομίας και του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που εισήγαγαν οι ψηφιακές πλατφόρμες, καθιστώντας  ευδιάκριτα τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ρύθμισης που διέπουν τον κλάδο των ταξί και είναι αντιστρόφως ανάλογα με εκείνα για τις  ψηφιακές πλατφόρμες online παροχές υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων.

www.ert.grΠηγή: ert.gr