Οι δικαιούχοι δωρεάν παροχής φαρμάκων

Σύγχυση επικρατεί μεταξύ των πολιτών που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που υποχρέωσε τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας να προχωρήσει σε διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν παροχής φαρμάκων.