Νομικά κινείται η κυβέρνηση για τη ζημιά από τη Novartis

Tις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει υποστεί το Δημόσιο από τις πρακτικές της Novartis δρομολογεί η κυβέρνηση. Το υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά συναρμόδια υπουργεία (Υγείας και Δικαιοσύνης) σε στενή συνεργασία, θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ανταπόκριση στις προτάσεις της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων από ενέργειες της εταιρείας «Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, όπου επισημαίνεται:

«Η κυβέρνηση προχωρά με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών θιγομένων δημοσίων νομικών προσώπων από ενέργειες της NOVARTIS», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι είχε ζητηθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, «ως κατ’ εξοχήν βάσει του Συντάγματος νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου», η υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα σε πλήρη ολομέλεια, προτείνοντας, με σχετικό πρακτικό, την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου πραγματοποίηση συγκεκριμένων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών .

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα

www.ert.grΠηγή ert.gr