Την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, προβλέπει απόφαση που υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη. Η δράση αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος (ο πρώτος κύκλος είχε «τρέξει» πέρυσι την Άνοιξη) με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30.09.2020 (δηλαδή έως 90 ημέρες καθυστέρησης), ενώ επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 1η Μαρτίου. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 7 Μαρτίου. Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που

· δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας πλην τής πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τής παρασκευής, επεξεργασίας και εμπορίας καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

· παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20% το 2020 σε σχέση με το 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευση μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες μέσα σε αυτή την κρίση, υλοποιούμε μια εξαγγελία μας με την πληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για άλλο ένα τρίμηνο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω, αυτή είναι η δέσμευση μας».

Από την μεριά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η νέα αυτή ενίσχυση ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από πόρους του ΕΣΠΑ με έμμεσο κεφάλαιο κίνησης, καθώς και μαζί με τα άλλα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στοχεύουν όχι μόνο να τις κρατήσουν ζωντανές και εντός του τραπεζικού συστήματος, αλλά και να τις προετοιμάσουν για την επόμενη μέρα της κρίσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση».

www.ert.grΠηγή: ert.gr