Τσουχτερό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ καλείται να πληρώσει κάποιος για μη χρήση της προστατευτικής μάσκας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νέα ΚΥΑ.

Συγκεκριμένα, στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων, καθώς και τους λοιπούς κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 300
ευρώ.

Ειδικώς στην περίπτωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται και στην επιχείρηση/ νομικό πρόσωπο για κάθε παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας των εργαζομένων, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Στην περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδες 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Στην περίπτωση παρουσίας σε αμιγή χώρο προσώπου που δεν επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, πέραν άλλων κυρώσεων, το όργανο ελέγχου προβαίνει στην απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr