Ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

Να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από νέα οχήματα στην ΕΕ από το 2035, προσπαθεί να προσεγγίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την δέσμη προτάσεων που παρουσίασε μόλις πρόσφατα. Μια κατεύθυνση που θέλει να οδηγήσει στην διακοπή των πωλήσεων οχημάτων υγρών καυσίμων και την ενίσχυση και προώθηση χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο τόσο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία έχουν επισημάνει επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα την έντονη έλλειψη σημείων φόρτισης τα οποία σε ολόκληρη την ΕΕ φθάνουν μόλις τα 14.000, δεδομένο που προκαλεί ταυτόχρονα ανησυχία και πρόκληση για την δημιουργία ακόμη περισσότερων που θα συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου.

Και παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν υιοθετήσει προγράμματα και επιδοτήσεις για την ενίσχυση της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων, οι καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί εξαιτίας των υψηλών τιμών και της έλλειψης υποδομών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο θέλοντας να λειτουργήσει ως μοχλός κινητοποίησης έχει εισέλθει εδώ και μερικές εβδομάδες στον αστερισμό του ηλεκτρικού μετασχηματισμού ως το πρώτο κτίριο που διευκολύνει την χρήση ηλεκτρικών οχημάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών.

Έτσι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων για την εγκατάσταση δεκάδων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε συνέχεια της επιδιωκόμενης μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021.

Το επίπεδο -1 του κτιρίου Luis Weiss έχει μετατραπεί για αυτόν τον λόγο σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Υπάρχουν στο επίπεδο κύριας στάθμευσης απαγορευτικά στάθμευσης παντού, απλωμένα χιλιόμετρα καλωδίων στο έδαφος, συνεργεία τεχνικών που ελέγχουν τα σχέδια κατασκευής, άλλοι να κουβαλούν υλικό, και άλλοι πάλι πάνω σε σκάλες να τοποθετούν και να βιδώνουν τα απαραίτητα καλώδια που οδηγούν στους κρεμαστούς μετασχηματιστές φόρτισης. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες και για την δημιουργία ειδικού χώρου στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων που το κοινοβούλιο θα διαθέτει ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης για την πόλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετική ερώτηση της ΕΡΤ σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες τόνισε πως αναγνωρίζει την ευθύνη του να συμβάλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από οχήματα με κινητήρες υγρών καυσίμων, ως μακροπρόθεσμο στόχο και έτσι ήδη από 2007, έγινε ένα από τα λίγα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το πρώτο κοινοβούλιο στην ΕΕ που έλαβε πιστοποίηση EMAS.

Η περιβαλλοντική του πολιτική βασίζεται στην αρχή της αποφυγής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του περιορισμού τους, εκεί όπου είναι αναπόφευκτες. Ωστόσο, οι εκπομπές δεν μπορούν να μειωθούν στο μηδέν όταν οι εκπομπές δεν μπορούν να περιοριστούν περαιτέρω, και θα πρέπει να διερευνηθούν άλλες επιλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιστάθμιση CO2, δηλ. η αγορά αντισταθμίσεων εκπομπών άνθρακα, αποτελεί πολύτιμο μέρος της στρατηγικής του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ως τελικό βήμα σε ένα πλήρες σχέδιο διαχείρισης των εκπομπών άνθρακα. Οι αντισταθμίσεις επιτυγχάνονται συνήθως μέσω οικονομικής υποστήριξης για έργα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση κ.λπ., τα οποία μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι ηλεκτρικοί φορτιστές στο χώρο στάθμευσης του Στρασβούργου αποτελούν μέρος αυτής της στρατηγικής για τη συνέχιση της μείωσης των εκπομπών.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr