Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (EΣA) – στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για ανάληψη πρωτοβουλιών κοινών δράσεων με σημαντικούς φορείς – προσδιόρισαν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια. Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 20 Απριλίου 2021 στο ιστορικό κτίριο του Ε.Σ.Α, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιγράφει μια σειρά πρωτοποριακών κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στην καινοτομία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των εμπορικών επιχειρήσεων, την υποστήριξή τους, αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει:

– Συνεργασία για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων ανοικτής καινοτομίας. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την σύνδεση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) με την αγορά για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα της αγοράς και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, θα λειτουργήσει ειδικό εργαστήριο καινοτομίας στον Ε.Σ.Α υπό την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών του ΟΠΑ.

– Εκπόνηση ερευνητικών μελετών. Οι μελέτες θα αποσκοπούν στην απεικόνιση της κατάστασης και των προβλημάτων των εμπορικών επιχειρήσεων και του λιανεμπορίου. Επίσης, οι μελέτες μπορούν να εστιαστούν και σε άλλους σχετικούς κλάδους που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα τις εμπορικές επιχειρήσεις και το εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

– Συνεργασία για την προσφορά πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του πανεπιστημίου. Η πρακτική άσκηση θα έχει ως στόχο την καλύτερη σύνδεση των φοιτητών με την αγορά, αλλά και να παρέχει την δυνατότητα στελέχωσης των επιχειρήσεων με νέο προσωπικό που κατέχει σύγχρονες δεξιότητες. Επιπλέον, είναι δυνατή η συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, με φυσική ή εξ’ αποστάσεως παρουσία.

– Πρότυπες Ομάδες Δράσεις για τις ανάγκες των επιχειρήσεων με την υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης του πανεπιστημίου. Οι δράσεις αυτές θα εμπλέκουν καθηγητές, με ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του εμπειρογνώμονα για συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες.

– Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και στελεχών των εμπορικών επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, και της εκπαίδευσης σε σύγχρονες δεξιότητες.

Μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Καφούνης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βάζει τα θεμέλια για μία δημιουργική διαδρομή προς την ψηφιακή εποχή. Η σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός θα εντάξει τους φοιτητές από νωρίς στο στίβο της πραγματικής αγοράς και αφετέρου θα δημιουργήσει αποτελεσματικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, θα διερευνήσει και θα καταγράψει τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που διαμορφώνονται για το λιανικό εμπόριο την “επόμενη ημέρα της πανδημίας”. Τέλος, η επαφή της επιχειρηματικής κοινότητας με έμπειρα στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, θα δώσει μία αμφίδρομη ώθηση στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και διαδικασιών, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις του κλάδου».

Ο κ. Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι: «Οι δεσμοί συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ισχυροποιούνται με ένα ευρύ και πρωτοποριακό συνδυασμό δράσεων. Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς, να εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να δουν το μέλλον με αισιοδοξία μέσα από την επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι φοιτητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες από την αγορά και να συνδυάσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους με την πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπηρετεί την αποστολή του και προσφέρει στην κοινωνία, συνδέοντας την έρευνα και την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία».

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr