Η ΜΕΤΑδραση δημοσιοποιεί έκθεση με τίτλο «Θύματα Βασανιστηρίων: Από την ανίχνευση στην προστασία – Ιστορικό, πρακτικές και συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων βασανιστηρίων στην Ελλάδα». Τόσο η έκθεση όσο και η εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε η ΜΕΤΑδραση εντάσσονται στις δράσεις συνηγορίας και ενημέρωσης του προγράμματος «Ελπίδα και Μνήμη: Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Σκοπός αυτής τη έκθεσης δεν είναι μόνο να αναδείξει την προβληματική νομοθετική πρόβλεψη για την πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων μέσω δημόσιων και στρατιωτικών νοσοκομείων, αλλά και να υπογραμμίσει την ανάγκη να υπάρχουν ανεξάρτητες εξειδικευμένες και διεπιστημονικές ομάδες στις διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης της ευάλωτης ομάδας των θυμάτων βασανιστηρίων. Τέλος, καταδεικνύει το γεγονός ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης είναι ακατάλληλες για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων και αδυνατούν να παράσχουν ένα επαρκές πλαίσιο διαβίωσης και αποκατάστασής.

Η έκθεση περιλαμβάνει αναφορές στη σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στατιστικά στοιχεία και αναλυτική παρουσίαση θεσμών και πρακτικών που αφορούν την Ελλάδα, σύντομη επισκόπηση του τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά τις καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της επιστημονικής ομάδας που είχε την ευθύνη της έρευνας, της μελέτης και της σύνταξης της έκθεσης.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

Η ΜΕΤΑδραση αποτελεί τον μοναδικό φορέα που από το 2011 αναγνωρίζει και πιστοποιεί θύματα βασανιστηρίων μέσω διαδικασίας που βασίζεται και καθοδηγείται από τις αρχές του «Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης». Το 2013, με την έναρξη της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, ένα σημαντικό βήμα στη χώρα μας, για πρώτη φορά εντάχθηκε επισήμως στο σύστημα η ΜΕΤAδραση ως εξειδικευμένος φορέας παραπομπής θυμάτων βασανιστηρίων.

Πηγή: ΜΕΤΑδραση

www.ertnews.grΠηγή ert.gr