Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στο 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017 από το αναθεωρημένο ποσοστό του 21% τον Νοέμβριο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων ανερχόταν σε 989.199 άτομα τον Δεκέμβριο και οι απασχολούμενοι σε 3.760.399 άτομα. Οι μη οικονομικά άνεργοι, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ήταν 3.760.399 άτομα.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 107.687 άτομα ή 2.9% ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 8.378 άτομα ή 11,4%.

Το ποσοστό της ανεργίας στους άνδρες ανερχόταν σε 16,9% και στις γυναίκες σε 25,8% τον Δεκέμβριο του 2017. Το ποσοστό ανάμεσα στους νέους ηλικίας 15 και 24 ετών διαμορφωνόταν στο 45%.Πηγή:ert.gr