Συνέχιση της εργασίας σε άτομα ηλικίας 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, προβλέπει το άρθρο 61 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει αφενός στην απαλοιφή της προϋπόθεσης της μακροχρόνιας ανεργίας και αφετέρου στην παροχή της δυνατότητας να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων των παραπάνω ηλικιακών κατηγοριών. Ο φοροτεχνικός Σπύρος Βαλιώτης εξηγεί τι ισχύει με την εν λόγω διάταξη, που έχει επιφέρει αντιδράσεις.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube