Με ιδιωτικά ασθενοφόρα θα γίνονται πλέον στα σπίτια τους οι μεταφορές των ασθενών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και παίρνουν εξιτήρια από τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας . Σύμφωνα με το νέο νόμο για το ΕΣΥ που υπεγράφη τον Δεκέμβριο τα νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν συμβάσεις με εταιρείες ιδιωτικών ασθενοφόρων με σκοπό την αποσυμφόρηση του ΕΚΑΒ. Το νοσοκομείο του Βόλου ήδη έχει ξεκινήσει τις διακομιδές με ιδιωτικά ασθενοφόρα ενώ το επόμενο διάστημα ακολουθούν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube