Οι οδηγοί φορτηγών είναι από τους εργαζόμενους που συνεχίζουν να βρίσκονται στην μάχη προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι μεταφορές.
Όπως λένε, η δουλειά τους έγινε εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και ζητούν από το κράτος πιο ευέλικτους κανόνες ελέγχου.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube