Ψωμιά σε πλημμυροπαθείς μοιράζουν οι αρτοποιοί της Λάρισας. Σύμφωνα με το πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Αλέξανδρο Γκούλιο μεγάλες ποσότητες σιτηρών που ήταν αποθηκευμένες σε αποθήκες καταστράφηκαν από τις πλημύρες με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αύξηση των πρώτων υλών για το ψωμί της τάξης του 8%.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube