Συνεχίζεται το «ξεφόρτωμα» των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες, με τον μεγαλύτερο όγκο τους να διαχειρίζονται πλέον εγχώριες και ξένες εταιρίες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, αυξήθηκε κατά 7,5 δισ. ευρώ, κατά το δ’ τρίμηνο του 2021.

Έτσι, η συνολική αξία των δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 79,738 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, έναντι 72,200 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιμέρους:
-Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32,026 δισ. ευρώ, από 29,114 δισ. ευρώ.

-Η αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,171 δισ. και διαμορφώθηκε σε 11,675 δισ. ευρώ.

-Όσον αφορά στα δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η ονομαστική τους αξία αυξήθηκε κατά 3,454 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 36,037 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 726 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,070 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 2,729 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 19,776 δισ. ευρώ.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: EΡΤ

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr