Στο θέμα των κρατήσεων των αποζημιώσεων απόλυσης αναφέρεται το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Η αποζημίωση καταγγελίας συμβάσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Υπόκειται, ωστόσο, σε φορολογικές κρατήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3842/2010 (23/4/2010), οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα: Ο φόρος παρακρατείται […]

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr