Κατατέθηκε το σ/ν του ΨΗΠΤΕ για την ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ‘’Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων, τη σύσταση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαστημικών Αντικειμένων και την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα: Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» (ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.) η οποία εποπτεύεται από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Η διάρκεια του Οργανισμού ορίζεται στα τριάντα (30) έτη με δυνατότητα παράτασης και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Τέλος, το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. ορίζεται στο ποσό των 60 χιλ. ευρώ, καταβαλλόμενο εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Δείτε εδώ: Κατατέθηκε το σ/ν του ΨΗΠΤΕ για την ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού