Θεώρηση δελτίων μετακίνηση ΑμεΑ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως η έκδοση και η θεώρηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 15 Ιουλίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2019 στο γραφείο 131 (ισόγειο) της Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι:
• για προσκόμιση δικαιολογητικών: 8:00 με 13:00
• για παραλαβή των δελτίων: την επόμενη της κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Επίσης γίνεται γνωστό πως οι δικαιούχοι δελτίων μπορούν να απευθύνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.
(τηλέφωνο για πληροφορίες 2651087131).

www.ert.grΠηγή ert.gr