Μετά την αποβολή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 16 Μαρτίου 2022, η Ρωσική Ομοσπονδία θα πάψει να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 16 Σεπτεμβρίου 2022. Αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα σε ψήφισμα από η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 22ας Μαρτίου 2022, το Δικαστήριο θα εξετάσει προσφυγές κατά της Ρωσίας σε σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις της Σύμβασης που σημειώθηκαν έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή Υπουργών θα συνεχίσει να εποπτεύει την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των φιλικών διακανονισμών. Η Ρωσία δεσμεύεται να εκπληρώσει τις πλήρεις οικονομικές της υποχρεώσεις έως τις 16 Μαρτίου. παραμένει επίσης υπεύθυνη για όλες τις καθυστερούμενες οφειλές μέχρι αυτήν την ημερομηνία.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr