Ενέκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την κατασκευή μίας δομής προσωρινής διαμονής μεταναστών στη Λέρο, ενώ αντίθετα είπε όχι για την εγκατάστασή της ανάλογης δομής στη Λαμία και παράλληλα, ανέβαλε για 6 μήνες την οριστική κρίση της για τη χωροθέτηση και κατασκευή δομής για την προσωρινή διαμονή μεταναστών στο στρατόπεδο Γερακίνη, στη Μαλακάσα Ωρωπού.

Αναφορικά με τη δομή στη Λέρο, χωρητικότητας 1.940 ατόμων, στη θέση «Όρμος Λακκί», η απόφαση αναφέρει ότι «το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομών σε ακριτικά νησιά, όπου ανακύπτει, εκ των πραγμάτων, ανάγκη πρόβλεψης χώρων όπου θα διεξαχθούν οι αναγκαίες διαδικασίες (ενημέρωσης, καταγραφής και ιατρικού ελέγχου, ταυτοποίησης, παραπομπής σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας κ.ο.κ.) και χώρων προσωρινής διαμονής των αλλοδαπών, κατόπιν στάθμισης των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που συνάπτονται με την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των νησιών».

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην απόφασή της να ακυρώσει την κατασκευής δομής στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών», στη Λαμία αναφέρει ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως απαιτεί ο νόμος για την εκτέλεση επεμβάσεων στο έδαφος και στο περιβάλλον γενικά (εκσκαφές, διάνοιξη οδών, δημιουργία πρόσθετης υποδομής για σύνδεση με δίκτυα).

Όσον αφορά τέλος το θέμα της εγκατάστασης δομής στη Μαλακάσα του Δήμου Ωρωπού, σε τμήμα του Στρατοπέδου Γερακίνη, οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέβαλαν την απόφασή τους, καθώς ήδη φιλοξενούνται σε αυτή 935 αλλοδαποί και για αυτό έκριναν ότι θα πρέπει να δοθεί 6μηνη προθεσμία στη διοίκηση για να τηρήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ρεπορτάζ: Ντίνα Τσουκαλά

www.ertnews.grΠηγή ert.gr