Ηλεκτρονικά, από το νέο έτος, η διαβίβαση των  στοιχείων πωλήσεων των πρατηρίων

Ηλεκτρονικά θα διαβιβάζουν από την πρωτοχρονιά  και μετά, τα πρατήρια καυσίμων, τα δεδομένα από τα παραστατικά των πωλήσεών τους με τη χρήση ταμειακής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων καυσίμων που πωλούν.

Τα στοιχεία των πωλήσεων θα διαβιβάζονται σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ανά ταμειακή μηχανή, για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών σε ημερήσια βάση.

Η απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014:

 

Χονδρικές πωλήσεις

α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):

– Α.Φ.Μ. εκδότη

– Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου

– Είδος παραστατικού

– Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού

– Είδος καυσίμου

– Ποσότητα καυσίμου

– Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.

– Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

Λιανική πώληση

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης για λιανική πώληση αγαθών:

– Α.Φ.Μ. εκδότη

– Είδος παραστατικού

– Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού

– Είδος καυσίμου

– Ποσότητα καυσίμου

– Μικτή αξία πώλησης

Χρόνος διαβίβασης

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.grΠηγή ert.gr