Ε.Σ.Α.μεΑ.: Επέκταση της χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος

Eνδιαφέρουσες εξελίξεις για το χώρο των ΑμεΑ φαίνεται ότι προέκυψαν μετά από την ψήφιση στη Βουλή, νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκαν σχετικές τροπολογίες.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αναφέρει πως: «Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιέχεται με τροπολογία διάταξη η οποία επεκτείνει τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος σε επιπλέον κατηγορίες αναπηρίας.

Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη του αναπηρικού κινήματος και της λογικής, καθώς και της ΕΟΚΑ και των φορέων της, που επήλθε μετά από έντονες και πολύχρονες ενέργειες και κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει: «Διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, με την καταβολή αυτού και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας».

Με τη δημοσίευση του νόμου/ έκδοση εγκυκλίου η ΕΣΑμεΑ θα ενημερώσει πάραυτα.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ψηφίστηκε και η διάταξη που ρυθμίζει θέματα κοινωνικών παροχών ατόμων με αναπηρία και παιδιών με αναπηρία καθώς και η ίδρυση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης κρίνεται θετική, καθώς ήταν ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος καθώς και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ».

Συνεχίζοντας η ΕΣΑμεΑ, επισημαίνει: «Πλέον παρέχεται η δυνατότητα και σε φορείς υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων, ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια.

«Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

Με την έκδοση ΚΥΑ θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ κ.λπ. Έως την έκδοσή της, για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των οποίων η λειτουργία μεταφέρθηκε σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α., συνεχίζει να ισχύει η άδεια που είχαν λάβει ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να είναι φορείς ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία».

Η ΕΣΑμεΑ θα παρακολουθεί στενά και επισημαίνει ότι η ΚΥΑ θα πρέπει να ορίζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι υψηλού επιπέδου, ίδιες σε όλη την Ελλάδα».

www.ert.grΠηγή ert.gr