Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027

Τη συγκατάθεσή του για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ώστε η υποστήριξη της ΕΕ να μπορεί να δοθεί στους πολίτες από τις αρχές του επόμενου έτους, έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη. 

Το κείμενο που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 εγκρίθηκε με 548 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 66 αποχές, ενώ το κείμενο που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο για τη Διοργανική Συμφωνία εγκρίθηκε με 550 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 73 αποχές.

Με την συμφωνία αυξάνονται κατά 15 δισ. ευρώ τα βασικά προγράμματα. Αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσμα των διαπραγματευτικών προσπαθειών του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση 10 επιλεγμένων εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ τα επόμενα επτά χρόνια για την καλύτερη προστασία των πολιτών από την πανδημία COVID-19, την παροχή ευκαιριών στην επόμενη γενιά και τη διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών. Χάρη σε αυτόν τον συμβιβασμό, στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τριπλασιάζει το κονδύλιο για την EU4Health, εξασφαλίζει το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης για το Erasmus + και διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ θα αντληθούν κυρίως από ποσά που αντιστοιχούν σε πρόστιμα ανταγωνισμού τα οποία οι εταιρείες πρέπει να πληρώσουν όταν δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, σύμφωνα και με το μακροχρόνιο αίτημα του Κοινοβουλίου να παραμείνουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ χρήματα που δημιουργούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ θα αυξήσουν σταδιακά το συνολικό ανώτατο όριο του ΠΔΠ από 1.074,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1.085,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από ανακατανομές και περιθώρια εντός του ΠΔΠ, ενώ 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών αναγκών και κρίσεων και θα μπορούσε επίσης να προστεθεί στα εμβληματικά προγράμματα.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν με την αρχή ότι το μεσοπρόθεσμο έως το μακροπρόθεσμο κόστος αποπληρωμής του χρέους από το ταμείο ανάκτησης δεν θα πρέπει ούτε να επιβαρύνει τα καθιερωμένα επενδυτικά προγράμματα στο ΠΔΠ ούτε να καταλήγει σε πολύ υψηλότερες συνεισφορές με βάση το ΑΕΕ από τα κράτη μέλη . Ως εκ τούτου, οι διαπραγματευτές του ΕΚ έχουν επινοήσει έναν χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων για να τροφοδοτήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τα επόμενα επτά χρόνια.

Αυτός ο χάρτης πορείας αποτελεί μέρος της «Διοργανικής Συμφωνίας», ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο. Εκτός από τη συνεισφορά που έγινε από το 2021, με βάση το πόσο ανακυκλωμένο πλαστικό έχει μια χώρα, ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει έναν ίδιο πόρο με βάση το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών από το 2023, πιθανώς συνδεδεμένος με έναν μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα. Περιλαμβάνει επίσης μια ψηφιακή εισφορά από το 2023, και έναν ίδιο πόρο που βασίζεται σε φόρους χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και μια χρηματοδοτική συνεισφορά που πρέπει να κάνει ο εταιρικός τομέας ή μια νέα κοινή φορολογική βάση εταιρειών από το 2026.

Όσον αφορά τις δαπάνες των κονδυλίων της επόμενης γενιάς της ΕΕ, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε τακτικές συναντήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για την αξιολόγηση της εκτέλεσης των πόρων που διατέθηκαν στη νομική βάση του άρθρου. 122. Αυτά τα έκτακτα κονδύλια, τα οποία παρέχονται εκτός του κανονικού προϋπολογισμού για την επανεκκίνηση της οικονομίας που πλήττεται από την πανδημία, θα δαπανηθούν με διαφανή τρόπο και το Κοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο, θα ελέγξουν τυχόν αποκλίσεις από τα σχέδια που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

Επιπλέον θα υπάρξει βελτιωμένη παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 30% του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δαπάνες της ΕΕ επόμενης γενιάς θα υποστηρίξουν στόχους προστασίας του κλίματος και ότι το 7,5% των ετήσιων δαπανών θα αφιερωθεί σε στόχους για τη βιοποικιλότητα από το 2024 και 10 % από το 2026 και μετά.

Η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα έχουν προτεραιότητα στο ΠΔΠ, μέσω μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φύλο και της παρακολούθησης των προγραμμάτων.

Πηγή: ΕΡΤ / Ανταπόκριση (Στρασβούργο): Κώστας Δαβάνης

www.ert.grΠηγή: ert.gr